KALKULATOR WYNAGRODZEŃ

Kalkulator wynagrodzeń (kalkulator płac) oblicza wynagrodzenie netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.

Rok podatkowy 2023

[ipt_fsqm_form id="1"]

O kalkulatorze wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń pozwala przeliczyć kwotę wynagrodzenia z brutto na netto dla poniższych umów:

  • umowa o pracę
  • umowa zlecenie
  • umowa o dzieło
  • umowa B2B (własna działalność gospodarcza – samozatrudnienie).

Dzięki niemu w szybki sposób dowiesz się, jakiej wysokości pensję ostatecznie otrzymasz w zależności od zawartej umowy. Kalkulator obliczy również składki ZUS oraz zaliczkę PIT, którą w Twoim imieniu powinien odprowadzić pracodawca. Dodatkowo pokaże rozbite na poszczególne elementy koszty pracodawcy. Kalkulator wynagrodzeń jest szczególnie przydatny, gdy zmieniasz pracę i chcesz szybko sprawdzić, jaka umowa będzie dla Ciebie najkorzystniejsza.

Kalkulator wynagrodzeń to wartościowe narzędzie, które w sposób niezwykle intuicyjny pozwala obliczyć wysokość pensji netto lub brutto w zależności od rodzaju umowy. Kalkulator oprócz podstawowej funkcji, jaką jest wyliczenie wysokości wynagrodzenia, podaje także wszystkie składniki pensji, jak: składki ZUS, koszty pracodawcy, zaliczkę na podatek, koszty uzyskania przychodu itd. Wszystko w zależności od rodzaju zawartej umowy, czyli: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracy. To najszybszy sposób, aby dowiedzieć się, z czego składa się Twoje wynagrodzenie i jaka jest jego wysokość.

Aby lepiej zobrazować poszczególne elementy naliczania pensji, dobrze jest zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami.

Oto kilka z nich:

  • wartość wynagrodzenia brutto – to wysokość wynagrodzenia wraz ze składnikami: podatku i składkami ZUS, o które pomniejszana jest faktycznie wypłacana pensja
  • wartość wynagrodzenia netto – to tzw. wynagrodzenie na rękę, które jest wypłacane pracownikowi po potrąceniu wszelkich obciążeń wynikających z umowy
  • koszty pracodawcy – to koszt, który ponosi pracodawca tytułem wynagradzania swojego pracownika wynikający z umowy o pracę
  • koszty uzyskania przychodu – jest to rodzaj poniesionego wydatku w celu uzyskania przychodu, bądź też utrzymania źródła przychodów

Należy pamiętać, że każdy rodzaj umowy określa dokładnie składniki wynagrodzenia, które znacznie różnią się między sobą Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Jobmen.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Przesyłanie